Your cart is empty!
View Cart Bestelling plaatsen
Bestel subtotaal: 0.00 €

Studies

 

HOGE BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID

Een vernieuwende formule met optimale biologische beschikbaarheid: Longvida

In de jaren 90 van de vorige eeuw begon een groep top neurowetenschappers van de UCLA School of Medicine, onder leiding van Dr Sally Frautschy PhD and Dr Greg Cole PhD hun zoektocht naar een veilige, effectieve en betaalbare manier om cognitieve functies te ondersteunen.

Na tien jaar en bijna 200 formules op basis van kurkuma en eindeloos proberen is het probleem van de biologische beschikbaarheid van curcumine opgelost met de gepatenteerde Geoptimaliseerde Kurkuma’s Solide-Lipide Curcumine Deeltjesfysica (curcumine SLCP™).

Het geheim van Optim Curcuma ligt besloten in het Longvida Solide-Lipide Curcumine Deeltjesfysica (curcumine SLCP™) gepatenteerde proces, dat bestaat uit het inkapselen van de curcumine om zo het oplossen in de darmen op precies het juiste moment te verbeteren, zodat het in zowel het plasma als de rode bloedcellen afgegeven wordt als vrij curcumine, de biologische actieve vorm van curcumine (DiSilvestro 2012).

Curcumine SLCP Longvida Kurkuma geelwortel NL

Klinische studies uitgevoerd op deze unieke formule laten zien, dat een dagelijkse inname van wel 4 g (10 capsules) veilig is.

Biologische beschikbaarheidsstudies bij mensen

Gota et al. (2010) onderzocht de farmacokinetiek van Longvida® preparaat (curcumine SLCP) bij volwassen menselijke proefpersonen. Ze voerden een crossover, dubbel-blinde analyse uit, waarbij zes gezonde mannen het Longvida® preparaat en 95 % curcuminoïden formule (bevat > 60% curcumine) in capsule vorm oraal innamen in een dosis van 650 mg (die 130 -195 mg curcumine van Longvida® preparaat bevat en >390mg curcumine van 95% curcuminoïde extract). Bloedmonsters werden voor het toedienen van de dosis en 1 en 12 uur erna afgenomen en plasmamonsters (als vrije vorm curcumine) werden geanalyseerd door HPLC. Figuur 1 laat het gemiddelde vrije plasma curcumine concentratieprofiel zien voor het Longvida preparaat.

Gota Graph.001

Figuur 1 Gemiddelde Vrije Plasma Curcumine Concentratie-Tijd Profiel van gezonde menselijke proefpersonen (N=6) van Gota et al (2010).

 

Bij gezonde proefpersonen was de gemiddelde piek van curcumine door inname van 650 mg van Longvida® preparaat 22.43 ng/mL, terwijl plasma curcumine van het innemen van een gelijke hoeveelheid ongeprepareerd 95% curcuminoïde extract niet was waargenomen (<1 ng/ml).

Tabel 1 laat de maximale concentratie (Cmax) van curcumine in het plasma zien na het toedienen met dan wel 650 mg Longvida® preparaat- minimaal 130 mg Curcumine – of 650 mg van een standaard 95% curcuminoïde extract – 390mg curcumine (Gota et al 2010). Het Longvida® preparaat was minstens 65 keer meer beschikbaar dan standaard 95% curcuminoïde extract.

Tabel 1: Curcumine Cmax van Lonvida versus standaard 95% Curcuminoïde Extract (Gota et al. 2010)

Menselijk Plasma Curcumine Cmax (ng/ml)

650mg Longvida®  Curcumine SLCP preparaat
met 130 mg curcumin min.

22.4

650 mg 95% Curcuminoide extract
met 390 mg Curcumin min.

<1

 

 

 

IS DE DOSERING VAN OPTIM CURCUMA EFFFECTIEF ?

Een recent klinisch onderzoek geleid door een groep onderzoekers van Ohio State University-USA (DiSilvestro 2012) analyseerde verschillende biologische markers onder gezonde proefpersonen van middelbare leeftijd (40 tot 60 jaar), die of een placebo (N=19) of 400 mg Longvida® preparaat (N=19) 30 dagen lang innam.

Ze stelden vast dat het Longvida® curcumine SLCP preparaat significant circulerende amyloid-beta peptides vermindert, vasculaire adhesie moleculen in het bloed (sICAM-1) vermindert; bloed lipiden (plasma triglyceriden) vermindert; enzymen door psychologische en emotionele stress (speekselamylase) vermindert; de antioxidantstatus met 24% significant verbetert en de endogene antioxidantverdediging (katalase) met 72%; de vaatverwijdende activiteit (plasma stikstofoxide) van 37% en vermindert verhoogde lever enzymenniveaus (ALT: Alamine Aminotransferase) met 11%.

 Chart DiSilvestro .001

Figuur 2 Significante Wijzigingen van Biologische Markers versus Placebo (p<0.05) na 4 weken 400mg Longvida® preparaat innemen (DiSilvestro 2012).

Interview met Dr. Robert Di Silvestro van Ohio State University – USA

 

 

Cognitieve functies en geheugen

Een groep onderzoekers aan de Universiteit van Swinburne in Melbourne, Australië heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van een gerandomiseerde, dubbel blinde, placebo gecontroleerde studie (Cox et al 2014).

Gedurende 28 dagen hebben 60 deelnemers in de leeftijd van 60 tot 85 jaar dagelijks de volgende preparaat ingenomen:

  • een capsule (400mg) van het LongVida curcumine SLCP preparaat van Optim Curcuma
  • of een placebo capsule (400mg).

De auteurs rapporteerden dat het supplement de acute en chronische cognitieve functies beide significant verbeterde, vooral het functioneren van het werkgeheugen, algehele vermoeidheid en rust, vergeleken met de placebo.

 

Spierherstel & Ontsteking (inflammatie)

Volgens een nieuwe studie gepubliceerd in Biochimica et Biophysica Acta Clinica vermindert de formule van Optim Curcuma het ontstaan van ontstekingen en de stijging van de creatine kinase niveaus na een leg-press oefening, in vergelijking met een placebo-groep. (Mc Farlin 2016)

28 jonge deelnemers (gemiddelde leeftijd 20 jaar) werden willekeurig ingedeeld om 400 mg Longvida in te nemen – de formule van Optim Curcuma – of een placebo (rijstebloem) gedurende 2 dagen voor en 4 dagen na een door sport geïnduceerde spierbeschadiging. Er werden bloedstalen afgenomen voorafgaand aan het sporten en op dag 1,2,3 en 4. De spierschade biomarker (Creatine Kinase) en de inflammatoire biomarkers (cytokinen: TNF-α, IL-6, IL-8 en IL-10) werden eveneens gemeten.

Bij de deelnemers in de curcumine groep namen onderzoekers aanzienlijk kleinere verhogingen van Creatine Kinase (-48%), TNF-α (-25%), en IL-8 (-21%) waar na het sporten in vergelijking met de placebogroep. Er werd geen significante afname waargenomen wat betreft de IL-6, IL-10, of quadriceps spierpijn.

Deze bevindingen tonen aan dat een dagelijkse inname van 1 capsule Optim Curcuma – biologische ontstekingen vermindert tijdens herstel na door sport geïnduceerde spierschade (EIMD), wat kan vertalen in een sneller herstel.

 

Bronen

 

Anand P, Kunnumakkara AB, Newman RA, Aggarwal BB. Bioavailability of curcumin: problems and promises. Mol Pharm. 2007 Nov-Dec;4(6):807-18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17999464

Begum AN, Jones MR, Lim GP, Morihara T, Kim P, Heath DD, Rock CL, Pruitt MA, Yang F, Hudspeth B, Hu S, Faull KF, Teter B, Cole GM, Frautschy SA. Curcumin structure-function, bioavailability, and efficacy in models of neuroinflammation and Alzheimer’s disease. J Pharmacol Exp Ther. 2008 Jul;326(1):196-208 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18417733

Cox KH, Pipingas A, Scholey AB. Investigation of the effects of solid lipid curcumin on cognition and mood in a healthy older population. J Psychopharmacol. 2014 Oct 2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25277322

Dadhaniya P, Patel C, Muchhara J, Bhadja N, Mathuria N, Vachhani K, Soni MG. Safety assessment of a solid lipid curcumin particle preparation: acute and subchronic toxicity studies. Food Chem Toxicol. 2011 Aug;49(8):1834-42 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21571027

DiSilvestro RA, Joseph E, Zhao S, Bomser J. Diverse effects of a low dose supplement of lipidated curcumin in healthy middle aged people. Nutr J. 2012 Sep 26;11:79 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23013352

European Patent: EP 1993365B1” Bioavailable curcuminoid formulations for treating alzheimer’s disease and other age-related disorders” http://www.google.com/patents/EP1993365A2?cl=en

Frautschy, SF “Improving bioavailability of curcumin by solid lipid particle for treatment of Alzheimer’s (AD)” at the 38th Annual Meeting of the Society of Neuroscience ,
Washington DC, November 15, 2008

Gota VS, Maru GB, Soni TG, Gandhi TR, Kochar N, Agarwal MG. Safety and pharmacokinetics of a solid lipid curcumin particle formulation in osteosarcoma patients and healthy volunteers. J Agric Food Chem. 2010 Feb 24;58(4):2095-9 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20092313

Jurenka JS. Anti-inflammatory properties of curcumin, a major constituent of Curcuma longa: a review of preclinical and clinical research. Altern Med Rev. 2009 Jun;14(2):141-53 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19594223

McFarlin B.K., A.S. Venable, A.L. Henning, J.N Best Sampson, K. Pennel, J.L. Vingren, D.W. Hill; Reduced inflammatory and muscle damage biomarkers following oral supplementation with bioavailable curcumin; BBA Clinical, Volume 5, June 2016, Pages 72–78

Nahar PP, Slitt AL, Seeram NP. Anti-Inflammatory Effects of Novel Standardized Solid Lipid Curcumin Formulations. J Med Food. 2014 Dec 9 – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25490740

Volak LP, Hanley MJ, Masse G, Hazarika S, Harmatz JS, Badmaev V, Majeed M, Greenblatt DJ, Court MH. Effect of a herbal extract containing curcumin and piperine on midazolam, flurbiprofen and paracetamol (acetaminophen) pharmacokinetics in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol. 2013 Feb;75(2):450-62
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22725836

WHO Monographs on Selected Medicinal Plants – Volume 1;
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/14.html#Js2200e.14